ห้ามจ้างช่วงทั้งสัญญา

Submitted by sayanlawyer on Sat, 02/26/2022 - 23:19

เรียนบริษัท ที่ได้งานจากภาครัฐ อย่าลืมว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ห้ามจ้างช่วงทั้งหมดนะครับ
 

*** รายละเอียดตาม file แนบ