เรื่องที่ ทนายความควรรู้

Submitted by sayanlawyer on Sat, 03/27/2021 - 16:11

สวัสดี ครับ 
ผมตั้งหัวเรื่อนี้ ขึ้นมาเพื่อบอกเรื่องที่ ทนายความ บางท่านไม่ ทราบ ครับเช่น คดีอาญา หากยังไม่ถึงที่สุดไม่สามารถบังคับคดีในส่วนแพ่งได้ เป็นต้น