ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา หรือไม่

Submitted by sayanlawyer on Tue, 04/06/2021 - 12:13

เรื่องนี้ จริงก็ไม่มีอะไรแปลก ครับ แต่ก็มีประเด็นที่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแห่งหนึ่ง  ท่านสั่งรับฟ้องอาญาแต่ไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่ง เพราะหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา แต่ คดีประเภทนี้ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนืองคดีอาญา   เป็นเด็นคือ หาก ท่านเป็นทนายความในคดีจะดำเนินการอย่างไร