มติ ครม.ช่วยผู้มีอาชีพก่อสร้างจากน้ำท่วมภาคใต้

Submitted by webadmin on Tue, 09/12/2017 - 15:37

มติ ครม.

ครม.เห็นชอบให้ ช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง โดยให้ยื่นความประสงค์ภายใน 6 ตุลาคม 2560 

เอกสารแนบ