สอน ว่าความ

Submitted by admin on Tue, 06/06/2017 - 13:24

1

บริษัท สายัณห์ ฯ เห็นว่า เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีอาชีพทนายความได้ มีความรู้เกี่ยวกับการว่าความ  และรู้จริงสามารถทำงานได้  จึงเปิดสอนจากสำนวนคดีจริง ในวันทำการ เวลา ๑๐.๐๐ น. -  ๑๕.๐๐ น. ที่บริษัท ฯ โดยหลักสูตรที่กำหนด คือ เรียน ๖ ครั้ง
  

ครั้งที่ ๑  ช่วงเช้า ฝึกการใส่ครุย การนั่งตำแหน่งที่ถูกต้องในห้องพิจารณา ศึกษาการร่างคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก แบบมีพินัยกรรม /แบบไม่มีพินัยกรรม                  ช่วงบ่าย ฝึกทำคำถาม-คำตอบ ในคดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฝึกการถามพยาน  

ครั้งที่ ๒  ช่วงเช้า ศึกษาการร่างคำร้องคดี การร้องขอเป็นผู้อนุบาล  ช่วงบ่าย ฝึกทำคำถาม-คำตอบ  ฝึกการถามพยาน 

ครั้งที่ ๓  ช่วงเช้า  ศึกษา คดีเช่าทรัพย์ ร่างฟ้อง ทำคำให้การ ฝึกทำคำถาม -คำตอบ โจทก์ และ จำเลย
                ช่วงบ่าย ศึกษา คดีอาญา ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณา  ถาม - ตอบ ทนายความโจทก์

ครั้งที่ ๔  ช่วงเช้า ฝึกถาม - ตอบ ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง บ่าย ศึกษาร่างคำฟ้อง คดี ซื้อขาย  ศึกษาการตั้งคำถาม-คำตอบ ทนายความโจทก์

ครั้งที่ ๕  ช่วงเช้า ฝึกถาม-ตอบ ซื้อขาย ทนายความโจทก์ บ่าย ศึกษาคดีร่างคำให้การคดี ซื้อขาย การตั้งคำถาม-คำตอบ ทนายความจำเลย

ครั้งที่ ๖  ช่วงเช้า ฝึกถาม-ตอบ ทนายความโจทก์-ทนายความจำเลย บ่าย ศึกษาการอุทธรณ์  การขออนุญาตฎีกา -ฎีกา

งานคดีมีเทคนิด ในการต่อสู้คดี ยิ่งคดีเกี่ยวกับ ชำเราเด็กเแล้ว จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรที่ ศาลท่านเชื่อมากที่สุดและจะแก้ไขได้อย่างไร หากลูกความเราบริสุทธิ์ 
 

 1                                           

 1

หมายเหตุ... หลังจากจบการเรียนในห้อง แล้ว ผู้ศึกษาควรจะไปศาลในวันที่ มี นัดพิจารณา เพื่อจะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้น 
    

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ทนายความสายัณห์ ๐๖๑-๗๘๕-๖๕๕๖ / ๐๙๕- ๑๔๙ -๕๖๒๔ 

LINE ID - sayanlawyer