บริหารสัญญา ที่ ห้ามมองข้าม

Submitted by sayanlawyer on Wed, 08/26/2020 - 19:28

เรียน ทุกท่าน
วันนี้ ผมขอนำเสนอ การบริหารสัญญา  ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหลายคนบอกว่า การบริหารสัญญา ง่าย  ได้สัญญามาก็ ทำงานไปตามสัญญา ตามแผน  ไม่เห็นต้องบริหารสัญญา อะไร สำหรับผมคนที่บอกแบบนี้  คือคนที่ทำงานบนแผ่นกระดาษ ไม่ได้ลงทำงานจริง หรือไม่ก็ เป็น พวกซื้อมาขายไป ปกติ ซึ่งการทำธุรกิจ แบบซื้อมาขายไปแบบ ไม่ต้องบริหารสัญญา นั้นกำไร จะน้อย เมื่อเทียบกับ การบริหารโครงการ  ดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการ บริหารสัญญา อย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณไป รับงานมา 1 สัญญา แต่ต้องทำงาน 5 แห่ง แต่ละแห่งห่างกัน ประมาณ   500 กว่า กิโลเมตร  คุณจะทำอย่างไร ให้ งานทุกแห่ง เสร็จตามกำหนด แน่นอน ครับ เราต้องทำแผนการทำงาน ก่อน และเสนอให้ คณะกรรมการเห็นชอบแผน  ก่อน ทำงาน ถ้า เป็นงานที่ต้องออกแบบ ด้วย แล้ว ก็จะขาดไม่ได้ คือจะต้องอนุมัติแบบ ก่อน   ปัญหา  มันอยู่ตรงที่ หน้างาน มัน ไม่สามารถทำได้ ตามแบบ ที่ ออกแบบไว้   ทำให้ ต้องมีการแก้ไข แบบ ใหม่ และเสนอคณะกรรมการอนุมัติ และผมก็เชื่อว่า คณะกรรมการที่อยู่หน้างาน ท่านก็ทราบถึงปัญหา ก็จะอนุมัติ และเป็นที่ แน่นอนว่า เวลาก็จะต้องช้าไปจากแผนการทำงาน  เราก็จะต้อง ขออนุมัติขยายสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับก็จะขยายให้แน่นอน แต่ ปัญหาเกิดที่ว่า บางหน่วยงาน แม้ คณะกรรมการฯจะให้ขยายสัญญา คณะกรรมการกลั่นกรองงาน ก็ไม่อนุมัติให้ ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับอนุมัติ ฯ โดยใช้แผนการทำงานมาจับเป็นหลัก เช่น ระยะเวลาการทำแบบ กี่ วัน คณะกรรมการมีเวลาอนุมติ กี่วัน ซึ่งวิธีการนี้ ไม่ผิดครับหากงานมิได้มีการแก้ไขแบบ แต่หากงานที่มีการแก้ไขแบบ จะใช้วิธีนั้น ผมว่าไม่ถูกต้อง แต่หน่วยงานฉลาดครับ หากเราไม่ยินยอมตัวเลข นั้น เขาจะไม่คืนเงินค่าปรับให้ บริษัท ฯ ผมว่า ร้อยละ 90 ครับต้องยอม สุดท้ายได้เงินค่าปรับคืนมา 20 ล้านบาท ถูกปรับไป 3.5 ล้านบาท วิธีการแก้ไข แนวคิดนี้ คือ จะต้องปรับแผนการทำงานใหม่ หลังจากได้รับอนุมัติแบบแล้ว ทุกครั้ง ซึ่งดูแปลกๆ นะครับ แต่ เราก็ต้องไม่มองข้าม เด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเจอแบบ ที่ผมนำเสนอ 
ข้อมูลนี้ ผมห่วงว่าจะเป็นประโยชน์ กับท่านตามสมควร
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง
กรรมการผู้จัดการ