หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคา ไม่สมเหตุผลต้องใช้ค่าเสียหาย

Submitted by sayanlawyer on Sat, 10/23/2021 - 15:41

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายกรณี ยกเลิกการประกวดราคาไม่ชอบ 

หมายเหตุ,...คดีนี้ บริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีทั้งสอง