ศาลอาจจะปรับเกิน 10% ก็ได้

Submitted by sayanlawyer on Tue, 01/26/2021 - 14:55

จากที่ หลายๆ ท่านได้ยินว่า ศาลท่านจะลดค่าปรับให้ไม่เกิน 10%  เรื่อง นี้ ไม่ใช้กับทุกคดี เพราะจาก ที่ บริษัท ได้รับมอบหมายให้ ฟ้องเรียกคืนค่าปรับ จาก กรมที่ดิน ปรากฎว่า ศาลปกครองกลางท่านยกฟ้อง แต่มาได้คืน ศาลปกครองสูงสุด 14 ล้านกว่า ๆ ครับ 
ดำ อ.725/2557 แดง อ.1036/2563