การจัดจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษ ต้องจัดจ้างใช้เกณฑ์ราคา ตัดสิน หากผิดจากนี้ อาจถูกยกเลิกได้

Submitted by sayanlawyer on Tue, 01/05/2021 - 13:05

สวัสดี ครับ 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องแรกของปี 2564 และเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท จึงมามาฝาก 
เรื่องมีอยู่ว่า หน่วยงานหนึ่ง จัดจ้างด้วยการใช้คะแนนเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องกับราคา ทำให้ ผู้ที่มีราคาต่ำสุดไม่ชนะการประกวดราคา ผู้แพ้การประกวดราคา อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคา เพราะเป็นการจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษอะไร ต้องใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน